close_btn
news

 

Schedule


 

2018/03/28  동방신기 정규 8집 「New Chapter #1 : The Chance of Love」 발매

                  타이틀 곡 「운명」 공개

2018/05/05 - 2018/05/06  동방신기 콘서트 「- CIRCLE - #welcome」 개최

2018/06/08 - 2018/06/10  동방신기 일본 5대돔투어 파이널 「Begin Again」 닛산스타디움 개최

 

 

 

최신글 +더보기

 

TVXQ are YUNHO ★ CHANGMIN