close_btn
news

 

Schedule


 

2018/12/26 - 2018/12/26  동방신기 15주년 기념 스페셜 앨범 「New Chapter #2 : The Truth of Love」 발매

                                     타이틀 곡 「Truth」 공개

                                     동방신기 팬미팅 「TVXQ! Special Day ‘The Truth of Love’」 개최

2019/01/18 - 2019/01/20  東方神起 LIVE TOUR 2018 「TOMORROW」 파이널

2019/03/09 - 2019/03/10  동방신기 「CIRCLE」 앵콜 콘서트 개최

 

 

 

 

최신글 +더보기

 

TVXQ are YUNHO ★ CHANGMIN