close_btn
news

 

Schedule


 

2019/06/12  유노윤호 U-Know The 1st Mini Album 「True Colors」 발매

                  타이틀 곡 「Follow」 MV 공개

                  True Colors 발매 기념 쇼케이스 개최

2019/07/31  東方神起 NEW SINGLE 「Hot Hot Hot」 발매

2019/10/16  東方神起 NEW ALBUM 「XV」 발매

2019/11/09  東方神起 2019 일본 전국 5대돔투어 시작

2019/12/28  동방신기 팬미팅 「The Starry Night with Cassiopeia」 개최

 

 

 

 

최신글 +더보기

 

TVXQ are YUNHO ★ CHANGMIN